birileri

Kodu compare
etmişler... 
"ya nasip
demiş".